Təlim xidmətləri

- İSO 9001:2015 –Keyfiyyətin İdarəolunması Sistemi üzrə ümumi biliklər
- İSO 9001:2015 –Keyfiyyətin İdarəolunması Sistemi üzrə Daxili audit
- İSO 9001:2015 –Keyfiyyətin İdarəolunması Sistemi üzrə aparıcı auditor
- İSO 14001:2015 Ətraf mühitin idarəolunması sistemi ümumi biliklər
- İSO 14001:2015 Ətraf mühitin idarəolunması sistemi üzrə Daxili audit
- İSO 14001:2015 Ətraf mühitin idarəolunması sistemi üzrə aparıcı auditor
- İSO 45001:2018 Əməyin Təhlükəsizliyi və Sağlamlığın Qorunması üzrə İdarəetmə Sistemi üzrə
ümumi biliklər
- İSO 45001:2018 Əməyin Təhlükəsizliyi və Sağlamlığın Qorunması üzrə İdarəetmə Sistemi üzrə
Daxili audit
- İSO 45001:2018 Əməyin Təhlükəsizliyi və Sağlamlığın Qorunması üzrə İdarəetmə Sistemi üzrə
aparıcı auditor
- İSO 22000 : 2018 Qida Təhlükəsizliyinin idarəolunması Sistemi üzrə ümumi biliklər
- İSO 22000 : 2018 Qida Təhlükəsizliyinin idarəolunması Sistemi üzrə Daxili audit
- İSO 22000 : 2018 Qida Təhlükəsizliyinin idarəolunması Sistemi üzrə aparıcı auditor
- FSSC 22000 : 2018 Qida Məhsullarının İdarəolunması üzrə beynəlxalq
sertifikatlaşdırma sxemi üzrə ümumi biliklər
- FSSC 22000 : 2018 Qida Məhsullarının İdarəolunması üzrə beynəlxalq
sertifikatlaşdırma sxemi üzrə Daxili audit
- FSSC 22000 : 2018 Qida Məhsullarının İdarəolunması üzrə beynəlxalq
sertifikatlaşdırma sxemi üzrə aparıcı auditor
- İSO 26000:2010 Sosial məsuliyyət standartı
- SA 8000 Sosial cavabdehlik
- İSO 31000:2018 Risklərin idarəolunması standartı
- ISO 39001:2012 «Yol nəqliyyat təhlükəsizliyi üzrə idarəetmə sistemi»
- İSO 29001:2010 - Neft, neft-kimya və təbii qaz sənayesi sektoru ilə əlaqəli spesifik
keyfiyyət idarəetmə sistemləri - Məhsul və xidmətlərin təchizat edilməsinə dair tələblər
- İSO 50001:2011 Enerji resurslarının idarəedilməsi sistemi üzrə ümumi biliklər
- İSO 50001:2011 Enerji resurslarının idarəedilməsi sistemi üzrə Daxili audit
- İSO 50001:2011 Enerji resurslarının idarəedilməsi sistemi üzrə aparıcı auditor
- İSO/İEC 27001:2013 İnformasiya təhlükəsizliyinin idarəolunması standartı
- PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge ) - Layihələrin idarəolunması
bilikləri üzrə rəhbərlik
- ISO 21500:2013 Layihələrin idarəolunması standartı
- HALAL
- GMP-(Good Manufacturing Practice )-Qabaqcıl istehsal təcrübəsi
- BİO sertifikatlaşdırılmasına hazırlıq
- GAP (Good Agricultural Practice) Qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübəsi
- BRC (British Retail Consortium) sertifikatlaşdırmasına hazırlıq
- Stressin İdarəolunması
- Zamanın idarəolunması
- Müəssisədaxili davranışlar və s.