Audit və qiymətləndirmə

I. Milli qanunvericiliyin tələbləri üzrə daxili audit və qiymətləndirmə
II. Beynəlxalq İdarəetmə standartlarının tələbləri üzrə audit və qiymətləndirmə
III. Əmək ehtiyatlarının idaəolunması və auditi
IV. İşçilərin bilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi