Biz kimik


“Bureau De Qualite” şirkəti yerli və beynəlxalq təcrübəyə malik peşəkar məsləhətçilərin
vəhdətindən yaradılmış məsləhət xidmətləri sahəsində fəaliyyət göstərən ixtisaslaşmış şirkətidir. Şirkətin əsas
məqsədi dövlət və özəl sahələrdə,neft və qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən təşkilatlara öz fəaliyyətlərinin
təkmilləşdirilməsində,beynəlxalq standartların tətbiq edilməsində, lisenziya və icazələrinin
alınmasında, əməkdaşlarının təlimləndirilməsində dəstək verməkdir.