Məsləhət xidmətləri

I. Beynəlxalq İdarəetmə standartları üzrə
- İSO 9001:2015 Keyfiyyətin İdarəolunması Sistemi
- İSO 14001:2015 Ətraf mühitin idarəolunması sistemi
- İSO 45001:2018 Əməyin Təhlükəsizliyi və Sağlamlığın Qorunması üzrə İdarəetmə Sistemi
- İSO 22000 : 2018 Qida Təhlükəsizliyinin idarəolunması Sistemi
- FSSC 22000 : 2018 Qida Məhsullarının İdarəolunması üzrə beynəlxalq sertifikatlaşdırma sxemi
- İSO 26000:2010 Sosial məsuliyyət standartı
- SA 8000 Sosial cavabdehlik
- İSO 31000:2018 Risklərin idarəolunması standartı
- ISO 39001:2012 «Yol nəqliyyat təhlükəsizliyi üzrə idarəetmə sistemi»
- İSO 29001:2010 - Neft, neft-kimya və təbii qaz sənayesi sektoru ilə əlaqəli spesifik keyfiyyət idarəetmə sistemləri - Məhsul və xidmətlərin təchizat edilməsinə dair tələblər
- İSO 50001:2011 Enerji resurslarının idarəedilməsi sistemi
- İSO/İEC 27001:2013 İnformasiya təhlükəsizliyinin idarəolunması standartı
- PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge ) - Layihələrin idarəolunması
bilikləri üzrə rəhbərlik
- ISO 21500:2013 Layihələrin idarəolunması standartı
- HALAL
- ISO 10002-2004 Müştəri məmnuniyyətinin ölçülməsi standartı
- CE markalanma
- GMP-(Good Manufacturing Practice )-Qabaqcıl istehsal təcrübəsi
- BİO sertifikatlaşdırılmasına hazırlıq
- GAP (Good Agricultural Practice) Qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübəsi
- BRC (British Retail Consortium) sertifikatlaşdırmasına hazırlıq və s.
II. İnsan Resursları
III. Vergi
IV. Mühasibatlıq
V. Əmək ehtiyatlarının idaəolunması və auditi
VI. Ətraf mühitin idarəolunması sistemi (ƏMTQ,ƏMSTQ)
VII. Tullantıların idarəolunması və s.